Olika trycktekniker – 3 metoder för tryck

 

Beroende på vilken typ av material som ska tryckas och vilken typ av effekt som önskas, kan olika typer av trycktekniker vara bäst lämpade för ändamålet. I denna artikel tänkte vi därför kika närmare på några av de vanligaste teknikerna som används.  

3 sätt att trycka

Som nämnts inledningsvis finns det en rad olika trycktekniker. Nedan har vi samlat några av dem:

Offsettryck

Offset är den allra vanligaste tryckmetoden som används. Mycket på grund av dess höga kvalitet och låga kostnad vid större upplagor. När man ska trycka med denna teknik måste man först och främst skapa en tryckplåt med önskat motiv.

När plåten väl är skapad placeras den i tryckverket. Därefter förser man verket med den eller de färger som trycket ska ha, varpå plåten sprider ut färgen eller färgerna på önskat ställe. Resultatet blir ett högkvalitativt och detaljrikt tryck!

En av de främsta fördelarna med denna teknik är såklart den höga kvalitén. Nackdelen är däremot att det krävs en förhållandevis stor investering inledningsvis. En investering för att skapa tryckplåtarna. När plåtarna väl är skapade blir tryckkostnaden däremot låg. Något som gör att tekniken lämpar sig utmärkt när man ska skapa större upplagor.

För att lära dig mer om denna teknik, kan du med fördel läsa vår tidigare artikel ”Vad är offsettryck?”.

Digitaltryck

Digitaltryck är en annan vanligt förekommande metod som ökat i popularitet under de senaste åren. Till skillnad från offsettryck, vilken kräver att man skapar en tryckplåt, krävs inga mallar när man trycker digitalt.

Istället skulle man kunna likna denna typ av tryck vid en skrivmaskin. Trycket sker direkt på materialet. Fördelen med detta är att den initiala kostnaden är noll, samtidigt som du kan trycka hur få eller hur många trycksaker som helst.

Tack vare detta kan man snabbt komma igång och leverera trycksaker. En annan fördel är att det möjliggör för personliga tryck och användning av variabeldata. Du hittar mer information om det sistnämnda i vår artikel ”Vad är variabeldata?”.

Screentryck

Denna teknik liknar på många sätt offsettryck. Här skapar man en mall, eller schablon, med hjälp av en screenduk. När det väl är dags att trycka placeras färg på duken och dras sedan ut med en så kallad screenrakel.

Fördelarna med denna metod är att tryckkvalitén är hög, samtidigt som den kan användas på en mängd olika typer av material. Likt offsetmetoden kräver den däremot en initial investering, vilket däremot resulterar i en låg löpande kostnad.

För att lära dig mer om denna teknik, kan du med fördel läsa vår tidigare artikel ”Vad är screentryck?”.

Ta hjälp av Allduplo

Behöver du hjälp med att navigera bland de olika tryckteknikerna och hitta den som är bäst lämpad för just dig och dina behov? Då kan du med fördel vända dig till oss på Allduplo.  Med över 40 års erfarenhet ser vi till att skapa förstklassiga trycksaker efter dina behov!

Kontakta oss