Vad är offsettryck?

 

Det finns en mängd olika trycktekniker, varav offsettryck är en av dem. I denna artikel tänkte vi fördjupa oss i denna teknik och berätta mer om dess användningsområden, fördelar med mera.

Innehåll 

  • Vad innebär offsettryck?
  • Fördelarna med offsettryck
  • Ta hjälp av Allduplo

Vad innebär offsettryck? 

Offset är en mycket gammal tryckteknik som härstammar från 1800-talet. Det är också den teknik som idag används allra flitigast runt om i världen. Till skillnad från exempelvis digitaltryck är det en indirekt tryckmetod. Något som innebär att trycket sker från tryckplåt till gummiduk följt av trycksaken, vilken vanligtvis består av tidningar, böcker, eller föremål av trä, läder och metall.

Tryckplåten som används består av två olika delar. Den första kallas för hydrofil och består av en icke tryckande yta. Istället har den som uppgift att fånga upp vatten. Den andra delen kallas för hydrofob och har motsatt uppgift som hydrofilen – att stöta bort vatten. Det är således den tryckande ytan.

Anledningen till att plåten består av dessa två delar är för att den fuktas innan färgen läggs på. Något som medför att färgen endast fastnar på den tryckande ytan. Eftersom man använder sig av tryckplåtar måste varje färg tryckas var för sig om man vill utföra ett flerfärgstryck.

Med tanke på att tryckplåtarna måste tillverkas är detta en metod som inte rekommenderas vid mindre upplagor. Kostnaderna blir helt enkelt för höga. Vid större upplagor är däremot denna metod att föredra då styckpriset blir avsevärt mycket billigare.

Sammanfattningsvis  

För att summera det hela är offsettryck en tryckteknik där man använder sig av tryckplåtar för att föra över färgen och motivet till trycksaken.

Fördelarna med offsettryck

Trots att denna metod är mycket mer arbetsintensiv än exempelvis digitaltryck, medför den många fördelar. Till de allra främsta hör:

  • Överlägsen tryckkvalitét. Än så länge finns det ingen metod på marknaden som kan användas för att skapa ett renare och mer högkvalitativt tryck.
  • Möjligheten att trycka på en mängd olika material såsom papper, trä, läder och metall.
  • Vid större upplagor blir styckpriset avsevärt mycket billigare.
  • Längre livslängd på såväl tryck som tryckplåt.

Ta hjälp av Allduplo 

Om du letar efter en leverantör som kan hjälpa dig med offsettryck, alternativt är osäker på om det är rätt metod för dig, kan du med fördel höra av dig till oss på Allduplo. Med över 40 års erfarenhet ser vi till att hitta rätt teknik för dina behov!

Kontakta oss