RGB färger

På den här sidan kan du läsa allt som har med digitala tryck att göra. Förutom att du kan läsa mer om olika tryck och tjänster kan det även vara av intresse att lära dig mer om tekniken bakom.

En stor och viktig del av att få till ett riktigt bra tryck är att använda rätt sorts färger. De som har arbetat digitalt med bilder och illustrationer har koll på att det finns olika färgkoder. De vanligaste är CMYK som du kunnat läsa mer om i tidigare inlägg och RGB. Därför kändes det passande att vi i den här artikeln fokuserar på RGB-färger.

RGB – vad är det?

RGB är en färgkod som är en förkortning för red, green och blue, eller röd, grön och blå som det heter på svenska. De tre färgerna är grundfärger i additiv färgblandning vilket innebär att rött, grönt och blått är de grundfärger som används för att blanda för att få fram andra färger och nyanser. Färgkoden RGB är framtagen för datorskärmar, TV-skärmar och dylikt där färgerna skapas genom ljus.

Så används RGB

Fördelen med färgkoden RGB är att den tar upp betydligt mindre plats och därför används den på hemsidor,  men även i strålkastarljus och på olika bildskärmar.

Eftersom RGB funkar allra bäst för det digitala är färgkoden också tacksam att använda vid tryck i och med att det tas fram med ljus och därför går det också att ta fram fler nyanser av olika färger genom RGB. Men eftersom systemet är framtaget för bildskärmar innebär det också att trycket kan se annorlunda ut på skärmen i och med att skärmar har olika belysning och det är därför resultatet kan vara varierande. I övrigt gör RGB ingen större skillnad vad gäller kvalitén på trycke, men det kan se annorlunda ut från skärm till tryck vilket är bra att ha i åtanke för dig som är konsument.

Hur skiljer sig RGB från andra färgkoder?

Som vi nämnde ovan är RGB grundfärgerna och färgerna tas fram genom att rött, grönt och blått ljus blandas. RGB använder alltså bara tre grundfärger medan exempelvis CMYK består av fyra olika färger, varav tre av dem är primära och den fjärde är en tilläggsfärg av svart. Färgerna blandas med varandra och ju mer färgerna blandas desto mörkare och svartare färg blir det. Den största skillnaden mellan färgkoderna är att de skapas med olika tekniker och att de består av olika färgnyanser.

Färgkoden RGB används främst för skärmar för exempelvis hemsidor. CMYK används främst för utskrift och är den vanligaste färgkoden vid tryck.

Ta hjälp av oss

Nu när du har bra koll på vad RGB är för något och att tekniken kan användas för att skapa tryck på olika sorters trycksaker kan du vända dig till oss på Allduplo.

Är du eller ditt företag i behov av att införskaffa trycksaker för att få mer marknadsföring kan du få bra hjälp av oss. Vi har över 40 års erfarenhet och kan därmed hitta en tryckteknik som passar dig eller ditt företags behov.

Kontakta oss