Offsettryck 2017-10-11T09:47:39+00:00

Offsettryck

Offset-tryck är överlägset om du ska ha en trycksak med en lite större
upplaga. Kvaliteten blir bättre och man kan få ner styckkostnaden.
Naturligtvis väljer vi, i samråd med dig, den teknik som passar bäst för
den aktuella produktionen.

Offsettryck, tekniken för riktiga trycksaker

Kontakta oss