Passande bildformat för tryck

Det finns en hel djungel av filformat där ute. Medan vissa lämpar sig utmärkt för att användas på webben passar andra bättre att använda vid tryck. I denna artikel tänkte vi därför lista några av de vanligaste filformaten, berätta mer om deras egenskaper, samt peka ut de som lämpar sig bäst för tryck.

Olika bildformat för tryck och kommunikation 

Det finns en rad olika bild- och filformat som används i samband med tryck och digital kommunikation. Till de vanligaste bildformaten hör däremot:

  • PDF
  • JPEG
  • PNG
  • GIF
  • TIFF
  • EPS

 

PDF – Portable Document Format 

Vi är troligtvis alla bekanta med formatet PDF. Kanske har du läst en broschyr eller ett avtal som är av detta format? Fördelen med detta filformat är att det gör det möjligt att samla typsnitt, bilder, knappar och länkar i en och samma fil. Den slutliga filen är dessutom komprimerad, vilket gör den mindre än originalen.

PDF-formatet används framförallt i digitala sammanhang, men det fungerar även om du planerar ett tryck. Säkerställ däremot att filen är högupplöst, innehåller inbäddade typsnitt, skärmärken och utfall.

Osäker på vad det sistnämnda ordet innebär? Läs då vår tidigare artikel ”Vad är utfall vid tryck?”.

JPEG – Joint Photographic Experts Group

JPEG – eller JPG som det också kan kallas – används framförallt för bilder och digitala foton vars främsta syfte är att florera på internet. Anledningen till formatets popularitet är att det gör det möjligt att hålla nere filstorleken, vilket i sin tur resulterar i snabba webbsidor.

Trots att JPEG är ett perfekt format på webben, lämpar det sig inte lika bra för tryck. Det fungerar dock att trycka men resultatet blir däremot inte tillfredsställande.

PNG – Portable Network Graphics

Den största skillnaden mellan JPEG och PNG är att den sistnämnda måste användas för att få en transparent bakgrund på bilderna. Även detta format lämpar sig bättre för webben men det går även att trycka. Dock med ett dåligt resultat.

GIF – Graphics Interchange Format

Om du någon gång har skickat animerade emojis i en chatt till dina vänner, är sannolikheten stor att dessa har haft filformatet GIF. Det är således ett digitalt format som framförallt används för enklare animationer.

TIFF – Tagged Image File Format 

Så till det sista filformatet – TIFF. Ett format som framförallt används för högupplösta bilder. Pratar man om foton brukar man säga att det fotot i sitt originalformat. Det är också detta format som är bra lämpat för tryck.

EPS – Encapsulated PostScript

EPS är i princip detsamma som ovanstående, med den viktiga skillnaden att detta format är helt färdigt för tryck. Letar man efter efter passande bildformat för tryck är således EPS det kanske bästa alternativet.

Sammanfattningsvis

För att summera det hela så är PDF och EPS de format som lämpar sig allra bäst för tryck. Med rätt inställningar och kvalitet på bilderna är det däremot möjligt att trycka bilder i format som JPEG och PNG.

Ta hjälp av Allduplo

Om du är på jakt efter högkvalitativa trycksaker, kan du med fördel vända dig till oss på Allduplo. Efter mer än 40 år i branschen kan vi ta fram kundanpassade lösningar som passar just dina behov. Självfallet guidar vi dig genom hela processen – från start och val av bildformat till tryck och leverans. Hos oss är du i trygga händer!

Kontakta oss