Trycksaksproduktion för företag

Design, tryck och produktion är viktigt i alla verksamheter och en lyckad trycksaksproduktion låter ditt företag sticka ut bland konkurrenterna. Därför vill vi tipsa om hur ni kan använda era trycksaker i ett lyckat marknadsföringssyfte.  

Innehåll

  • Trycksaksproduktion för företag
  • Lyckas med kommunikationen
  • Kom igång med er trycksaksproduktion
  • Ta hjälp av Allduplo

Trycksaksproduktion för företag

Era trycksaker bör fungera som en naturlig budbärare för ert företag, både internt och externt. Med det menar vi att era trycksaker tjänar ett stort syfte som marknadsförare av er verksamhet. Ni bör därför se till att skapa produkter som speglar er företagsidentitet och samtidigt är något som era medarbetare vill använda med stolthet. På så sätt sprider ni företagets varumärke även utanför era väggar.

En annan viktig del av trycksaksproduktionen är att kommunicera via rätt produkt och material. Som företag kanske man främst tänker på trycksaker i form av visitkort, profilkläder och skyltar, men trycksaker kan vara vad som helst. Bland annat i papp, plast, textilier eller porslin. Många företag är dessutom ute efter mer kreativa lösningar, exempelvis reseprodukter, presentartiklar, godispapper, teknikprylar, reflexer eller något helt annat. Utgångspunkten är däremot densamma som i all företagskommunikation: syftet ska vara tydligt och målet ska vara bestämt.

Lyckas med kommunikationen

Med hjälp av professionell kommunikation har ni större möjlighet att stå ut bland konkurrenterna. Trots marknadens ständiga ökning av digitalt användande minskar inte förtjänsten av tryckt marknadsföring. Faktum är att trycksaker som används i marknadsföringssyfte är minst lika flexibelt och fördelaktigt som det digitala reklamarbetet. I många fall är det direkt nödvändigt att använda trycksaker som en del av kommunikationen för att lyckas nå ut till rätt målgrupp.

Att bara finnas tillgänglig digitalt och kommunicera via webben kan nämligen vara en nackdel. Det är nämligen svårt att sticka ut och göra något originellt på de digitala plattformarna. Trycksaksproduktionen har därför fortfarande en självklar plats i kommunikationsarbetet.

Som vi redan varit inne på tidigare måste målet vara tydligt för att trycksaksproduktionen ska bli lyckad – vad är syftet med trycksaken och vilken information ska kommuniceras? Om er idé är genomtänkt, har ett tydligt budskap och en lockande design är möjligheterna stora att produktionen blir framgångsrik. Vi rekommenderar även att ni kontrollerar och korrekturläser innan tryck för att säkerställa att produktionen kommer motsvara era förväntningar.

Kom igång med er trycksaksproduktion

Som allt lyckat arbete bör även produktionen med er trycksak läggas upp på ett genomtänkt sätt. Nedan listar vi därför några sammanställda punkter som ni bör ta med i er trycksaksproduktion.

  • Målsättningar – Vad är målet mer produktionen?
  • Målgrupper – Vilka är de primära och sekundära målgrupperna?
  • Värde och nytta – Vilket värde och nytta har trycksakerna, både internt och externt?
  • Flera kanaler – Fundera om produkterna ska samverka med några av era andra kanaler. 

Ta hjälp av Allduplo

Oavsett vilken trycksak du vill framställa eller vilken känsla du vill förmedla, kan du med fördel ta hjälp av oss på Allduplo. Med över 40 års erfarenhet ser vi till att hitta rätt lösning för dina behov!

Kontakta oss