Vad ska du tänka på när du ska skapa en reklamaffisch?

 

Att använda sig av en affisch i reklamsammanhang kan vara väldigt effektfullt. Det finns oändligt med sätt att designa din affisch och nå fram till dina kunder. I denna text kommer några tips på vad du ska tänka på när du ska skapa en reklamaffisch!

Affischen ska fånga uppmärksamhet

En reklamaffisch måste fånga betraktarens uppmärksamhet på både kort och långt avstånd. Därför gäller det att ha en intressant design med bild och text som samspelar fint med varandra. Vad du väljer för färger kan vara avgörande vilken uppmärksamhet affischen påkallar på avstånd. Det gäller att hitta en balans i sin design.

Ha ett tydligt budskap

Budskapet på en reklamaffisch ska inte vara komplicerat. Du ska kunna uppfatta vad affischen vill säga på ett långt avstånd. Var noga med att endast ha med de mest viktiga delarna i affischen med tanke på att det är en begränsad yta du har att jobba med.

 

Placera på rätt ställe

Tänk på att placera din reklamaffisch på rätt ställe. En strategisk placering av din affisch kommer leda till att just din målgrupp ser den och att budskapet når fram snabbare och till fler.

 

Vara riktad till målgruppen  

Kom ihåg att anpassa din reklamaffisch till den målgrupp du vill nå ut till. Om din målgrupp exempelvis är ung måste du anpassa din design efter vad denna grupp kan tänkas uppskatta och uppmärksamma.

 

Ha en god kvalité 

Om din reklamaffisch håller en hög kvalité kommer intrycket bli mer professionellt och budskapet tas mer seriöst. Den kommer också påkalla mer uppmärksamhet.

Kom ihåg att affischen ska sitta både ute och inne vilket kräver ett bra material på papperet. Om du ska använda dig av bilder ska du absolut satsa på bilder med en hög kvalité och detsamma med texten. Detta kommer gynna dig i slutändan!

Komplettera med flyers  

För att maximera din affisch är det bra att använda dig av flyers! Detta kommer påkalla ytterligare uppmärksamhet och du ökar dina chanser!

Ta hjälp av Allduplo

Hos oss på Allduplo kan du få hjälp med allt från design till tryckeri. Vi har många års erfarenhet av att designa och trycka affischer, och vet därför vad du behöver tänka på. Vi garanterar ett resultat i toppskick och att din affisch når ut med budskapet. Hör av dig till oss på Allduplo så hjälper vi dig, från början till slut!

Kontakta oss