Processfärger – vad är det?

 

När det kommer till tryckeri och trycksaker finns det en hel del tekniker och benämningar att hålla koll på. En av dem är processfärger. Med vad betyder egentligen detta och hur används s.k. processfärger i praktiken? Allt detta tänkte vi reda ut i denna artikel.

 

Innehåll 

  • Vad är processfärger?
  • Hur används processfärger?
  • Ta hjälp av Allduplo

 

Vad är processfärger?

Det finns en rad olika färgmodeller och färgtyper som används när man ska ta fram trycksaker. De allra vanligaste är kallas för processfärger och dekorfärger.

Det förstnämnda kommer till genom att man trycker de fyra CMYK-färgerna – d.v.s. cyan, magenta, gult och svart – ovanpå varandra. Något som medför att de blandas på pappret och därav ger en mer nyanserad färgåterskapning av dina bilder eller illustrationer.

För att du ska få en bättre uppfattning om vad som skiljer process- och dekorfärger åt, tänkte vi även redogöra för hur det sistnämnda alternativet fungerar. Till skillnad från processfärger (som trycker och blandar de fyra grundfärgerna) så är dekorfärger färdigblandande och trycks i en enda färg.

 

Hur används processfärger?

Vid det här laget är du väl medveten om att processfärger används när man ska ta fram trycksaker. Det finns däremot vissa situationer då det är extra fördelaktigt att använda sig av dessa färger.

Exempelvis används de när du skriver ut färgfotografier, men även vid utskrift av andra trycksaker där det krävs så många färger att individuella dekorfärger blir för dyrt eller opraktiskt att använda.

Som tidigare nämnts är en av processfärgernas många fördelar att det ger en mer nyanserad färgåterskapning som lämpar sig utmärkt för exempelvis fotografier. En nackdel är däremot att resultatet inte blir lika förutsägbart som när man använder sig av dekorfärger.

 

Sammanfattningsvis

För att summera det hela används processfärger när man skriver ut trycksaker. Vid användning av processfärger trycks de fyra CMYK-färgerna ovanpå varandra, vilket är fördelaktigt när man ska skriva ut färgfotografier och andra objekt där väldigt många färgnyanser ska återskapas.

 

Ta hjälp av Allduplo 

Vi på Allduplo har över 40 års erfarenhet av att producera trycksaker vår kunniga personal hjälper dig gärna att hitta bäst tryckmetod för behov. För oss är inget arbete för stort eller för litet!

Kontakta oss